Km tp 21f10d65c25b34f0f2a3519efae2b11657b3d871d089aa390971d72eae7fcff5

Konica Minolta ITS Driftstatus

Välkommen till Konica Minolta ITS statussida. Här finner du information kring kommande underhållsarbeten och avklarade driftstörningar för alla våra ITS-tjänster. Avklarade driftstörningar ligger kvar publikt under 2 veckors tid innan de arkiveras. Har du några frågor, kontakta drift@konicaminolta.se eller 0480-149 90.

Öppna Händelser

Inga aktuella driftstörningar
Arkiverade Händelser

Inga arkiverade driftstörningar